Burmistrz Miasta Przedborza informuje o ogłoszeniu konkursu na realizację niżej określonych usług na terenie Gminy Przedbórz w ramach Programu Integracji Społecznej. Gmina Przedbórz przewiduje spójny projekt z podziałem na poszczególne części:

Część I:

Organizacja działań pn. „Sport i Profilaktyka Zdrowotna” w zakresie promocji zdrowia wspierających rozwój inicjatyw służących promocji zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie edukacji zdrowotnej dla całego społeczeństwa z terenu Gminy Przedbórz

Część II.

Organizacja działań pn. „Sport to Zdrowie” w zakresie promocji zdrowia wspierających rozwój inicjatyw służących promocji zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przedbórz

 

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie BIP: http://www.przedborz.bipst.pl/index.php?grupa=1196