Burmistrz Miasta Przedborza informuje o zmianie adresu strony internetowej Urzędu Miejskiego w Przedborzu na www.przedborz.pl. Serwis przez pewien czas będzie również dostępny pod dotychczasowym adresem www.umprzedborz.com.pl.