Drukuj

Szanowni Państw Prezes GUS ogłosił konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu

Celem Konkursu jest zmobilizowanie gmin do aktywnego promowania idei samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Termin zgłaszania się do konkursu upływa z dniem 25 listopada br., a zakończenie jest ogłoszenie zwycięzców do 15 grudnia br. 

Konkurs adresowany jest do gmin, w których użytkownicy gospodarstw rolnych dokonują samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. 

W konkursie gminy w każdym województwie otrzymają nagrody,  odpowiednio:

 

Dodatkowo Komitety Konkursowe będą mogły przyznać nagrodę specjalną Prezesa GUS w  każdym województwie. Nagroda przeznaczona jest dla gminy najbardziej zaangażowanej we współpracę z Urzędem Statystycznym, gdzie brane są pod uwagę wszystkie działania obejmujące okres od początku do końca trwania PSR 2020 tj. od 1.09.2020 r. do 30.11.2020 r. Nagrodę specjalną stanowi sprzęt elektroniczny w postaci 7 tabletów i 1 urządzenia wielofunkcyjnego.

 

Wszystkie informacje związane z konkursem, Regulamin, skład jury, będą opublikowane na stronie https://spisrolny.gov.pl w zakładce konkursy.