Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia Gęsta mgła/ 1
Obszar województwo łódzkie powiat radomszczański
Ważność od godz. 23:00 dnia 26.09.2022 do godz. 09:00 dnia 27.09.2022
Przebieg Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Godzina i data wydania godz. 22:26 dnia 26.09.2022
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 łódzkie/radomszczański od 23:00/26.09 do 09:00/27.09.2022 widzialność 100 m.

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu