Z inicjatywy Grzegorza Schreibera, Marszałka Województwa Łódzkiego, Gmina Przedbórz w latach 2023 – 2024 będzie realizowała projekt ,,Powstrzymać suszę’’, a w jego ramach został w dniu 27 września założony ogród deszczowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przedborzu. Projekt realizowany jest w związku z upowszechnianiem przez Województwo Łódzkie działań zmierzających do ochrony przed niedoborami wody i powodziami, poprzez przeciwdziałanie suszy i jej skutkom.

Ogród deszczowy składa się z warstw o zróżnicowanej przepuszczalności i chłonności wilgoci, dzięki czemu przyczyni się do ograniczenia spływu wody opadowej do kanalizacji i da możliwość jej gromadzenia i filtrowania. Takie rozwiązanie sprawi, że podczas upałów i suszy zgromadzona woda w ogrodzie deszczowym może zostać użyta do podlewania zieleni, co zapobiega przesuszaniu i umieraniu roślin, natomiast w trakcie obfitych ulew nadmiar wody jest gromadzony przez ogród, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko podtopienia oraz gnicia roślin.

Dodatkowo ogród deszczowy oczyszcza wodę i glebę, wytwarza tlen, a także jest w stanie obniżyć temperaturę powietrza. Ogród deszczowy zapewnia także źródło wody dla owadów, ptaków i ssaków.