Prognozowana jakość powietrza w oparciu o wyniki pomiarów ze stacji automatycznych

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 13.10.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje:

Radomsko - obszar zabudowany Radomska - centrum miasta, część środkowo-południowa, środkowo-zachodnia

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 13.10.2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 35 tys. osób.

 

Do pobrania:

treść informacji