Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia Gęsta mgła/ 1
Obszar województwo łódzkie powiat radomszczański
Ważność od godz. 19:00 dnia 31.10.2022 do godz. 10:00 dnia 01.11.2022
Przebieg Miejscami prognozuje si! gęste mgły ograniczające widzialność od 100 m do 200 m, lokalnie do 50 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 85%
Uwagi Brak.
Godzina i data wydania godz. 12:19 dnia 31.10.2022
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 łódzkie/radomszczański od 19:00/31.10 do 10:00/01.11.2022 widzialność 50 m.