Informacja o terminie składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego)