W związku z pismem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomsku przypominamy właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego. Przygotowanie powinno polegać na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów budowlanych w tym instalacji przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych oraz ocenie sprawności instalacji elektrycznych, grzewczych oraz instalacji gazowej.

Przypominamy właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych o obowiązku utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym, zapobieganiu przeciążenia konstrukcji zalegającym na dachach śniegiem, mając szczególnie na uwadze możliwość wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych.