Informacja o omyłce pisarskiej dotyczącej godziny sesji Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu 12 stycznia 2023 r.