Powstanie Styczniowe to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski w XIX wieku – kolejna próba odzyskania niepodległości. Powstańcy przez półtora roku toczyli heroiczny bój z armią carską – największą wówczas lądową armią świata. Przyświecało im hasło: Równość–Wolność–Niepodległość. Wyjątkowy, a zarazem ostatni wspólny zryw Polaków, Litwinów i Rusinów, był symbolicznym zakończeniem dawnej Rzeczypospolitej. Pamięć o powstaniu silnie odcisnęła się w narodowej kulturze i stała się ważnym elementem w budowaniu świadomości historycznej i dziedzictwa kulturowego dla wielu pokoleń Polaków.

160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego została upamiętniona przez Burmistrz Miasta Przedborza, Sekretarza Miasta, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Radnego Rady Miejskiej poprzez złożenie symbolicznych kwiatów na grobie powstańca oraz zapalenie znicza na część jego pamięci.

160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego