Szanowni Państwo,
właśnie ruszył nabór wniosków do nowego programu "Trening PLUS".
Celem zadania publicznego jest zwiększenie poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, popularyzację różnych dyscyplin sportowych oraz wyrównywanie szans na dostęp do oferty sportowej dzieciom pochodzących z różnych środowisk, w tym poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie województwa łódzkiego.
Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane tylko poprzez zakup sprzętu sportowego, niezbędnego do realizacji różnych programów szkolenia sportowego.
Na realizację programu Marszałek Grzegorz Schreiber przeznaczył 1 000 000,00 zł, natomiast organizacje mogą ubiegać się o dotację w kwocie 10 000,00zł.
Konkurs jest dedykowany organizacjom pozarządowym z województwa łódzkiego, dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie informacji potencjalnym wnioskodawcom z Państwa regionu.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie naboru wniosków.

Nabór wniosków do nowego programu "Trening PLUS"