INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia 09.01.2024 r. (godz.00.00-24.00)

Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:
Łask ul. Narutowicza 28 (LdLaskNarutoMOB) S24=110 μg/m3
Pabianice ul. Konstantynowska (LdPabiKonsta) S24 = 125 μg/m3
Radomsko ul. Rolna 2 (LdRadomsRoln) S24= 145,3 μg/m3
Zgierz ul. Mielczarskiego 1 (LdZgieMielcz) S24= 122,8 μg/m3

Obszar przekroczenia Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował:
Łask - obszar zabudowany miasta - centrum miasta (zachodnia część w granicach administracyjnych);
Pabianice - centrum miasta - teren zwartej zabudowy;
Radomsko - obszar zabudowany Radomska - centrum miasta, część środkowo-południowa, środkowo-zachodnia;
Zgierz - obszar zabudowany miasta - centrum miasta, część wschodnia, północna, południowa, środkowo-zachodnia.

Ludność narażona Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 107 tys. osób

Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Do pobrania:

treść informacji