Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium pn. Fundusze Europejskie dla szkół zawodowych, które odbędzie się 5 kwietnia 2024 r. w godz. 10:00 . Organizatorem spotkania jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie z udziałem przedstawicieli Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

Celem spotkania jest przedstawienie informacji o ogłoszonym konkursie w ramach Działanie FELD.08.08 Kształcenie zawodowe, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. 

Udział w spotkaniu informacyjnym możliwy jest po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie http://funduszeue.lodzkie.pl/events/webinarium-pn-fundusze-europejskie-dla-szkol-zawodowych.