DSCF3009mTradycją lat ubiegłych Urząd Stanu Cywilnego w Przedborzu, którym kieruje Pani Wiesława Janosik, przygotował 27 października 2011 roku uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Obchody tego święta rozpoczęły się o godz. 10:00 mszą św. w intencji Małżonków, w której to uczestniczyli Jubilaci i ich najbliżsi oraz przedstawiciele władz Gminy. Po uroczystej mszy św. wszyscy zaproszeni udali się do Bursy Szkolnej. Na miejscu przybyłych gości powitał Burmistrz Miasta Pan Miłosz Naczyński oraz  Sekretarz Miasta Pani Renata Koska, którzy to wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Krzysztofem Zawiszą, Kierownikiem USC oraz ks. Marcinem Rębisiem dokonali aktu odznaczenia Jubilatów oraz wręczenia upominkowego prezentu i pięknych kwiatów. Po odznaczeniu został wzniesiony toast i odśpiewane huczne „sto lat”, po czym zgromadzeni zasiedli do wspólnego stołu, gdzie kosztowali przygotowanego poczęstunku, gawędzili i wspólnie śpiewali. Wszyscy zebrani goście zgodnie przyznali, z kręcącą się łzą w oku, że przygotowane dla nich obchody Jubileuszu 50-lecia były wspaniałym prezentem i chwilą, o której nigdy nie zapomną.

Szanownym Jubilatom:
1.    Danucie i Czesławowi Kulczykowskim
2.    Danucie i Janowi Osickim
3.    Henryce i Czesławowi Juszczykom
4.    Genowefie i Eugeniuszowi Łapotom
5.    Krystynie i Marianowi Staszczykom
6.    Celinie i Mieczysławowi Kwacom
7.    Alfredzie Auguścik
8.    Janinie i Marianowi Kolanko
9.    Józefie i Wacławowi Skwarkom
10.    Lucynie i Franciszkowi Skwarkom
11.    Mieczysławowi Gniewoszowi
12.    Genowefie Włodarczyk
13.    Barbarze i Andrzejowi Będkowskim
14.    Janinie i Bogusławowi Bekalarzom
15.    Danucie i Bolesławowi Auguścikom
16.    Annie i Kazimierzowi Koniecznym
17.    Annie i Czesławowi Zalasom
18.    Annie i Stefanowi Piznalom
19.    Teresie i Zbigniewowi Chudy
20.    Zofii i Wiesławowi Boczkowskim
21.    Krystynie i Romanowi Lewandowskim
22.    Janinie i Stanisławowi Pakułom
23.    Janinie i Marianowi Lizińczykom
24.    Zofii i Mieczysławowi Włodarczykom
25.    Wandzie i Tadeuszowi Ocimkom
26.    Krystynie i Tadeuszowi Pełkom
27.    Apolonii Kalbarczyk.
dziękujemy, że zechcieli razem z nami obchodzić swoje święto - Złoty Jubileusz Małżeństwa. Jednocześnie wyrażamy swoją wdzięczność za trud włożony we wspólnie przeżyte lata, za pracę na rzecz swojej rodziny, najbliższego otoczenia i całej naszej Gminy. Życzymy Jubilatom wielu jeszcze lat życia w zdrowiu, zgodzie i pomyślności oraz w zadowoleniu z dzieci i wnuków.
Tekst: M.B.