Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu w 2011 roku wzięła udział w programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. W ramach tego programu przedborska biblioteka pozyskała dodatkowe fundusze w kwocie 4.000,00 zł, które zostały przeznaczone na zakup książek i wzbogacenie zbiorów placówki o nowe ciekawe pozycje.