Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu zaprasza dzieci (klasa I-III szkoły podstawowej) do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Najpiękniejsze kwiaty Wiosny”. Technika wykonania prac dowolna. Podpisane prace (w formacie A4) na-leży składać w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu, ul. Mostowa 29, tel. (44) 781-22-43, w terminie do 19 marca 2012 r. Lista nagrodzonych osób zostanie podana na stronie biblioteki: www.biblioteka.przedborz.com.pl Rozwiązanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w pierwszy dzień wiosny.
Tekst: S.T.