Burmistrz Miasta Przedborza informuje, iż od 15 marca do 15 maja 2012 roku przyjmowane są w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na 2012 rok. W związku z tym codziennie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przedborzu w godzinach pracy Urzędy, tj. od 7.30 do 15.30, przeszkolony pracownik służy pomocą w  wypełnianiu wniosków.

O jednolitą płatność obszarową może ubiegać się rolnik, który jest osobą fizyczną lub prawną lub grupą osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków, którego gospodarstwo znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz który prowadzi działalność rolniczą. Działalność rolnicza oznacza produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, włączając w to zbiory, dojenie, chów zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich lub utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska.