Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Przedborzu, Centrum Edukacji  i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Przedborzu zapraszają młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wszystkie osoby zainteresowane dalszą edukacją do udziału w Targach Edukacyjnych, które odbędą się dnia 18 kwietnia (środa) 2012 r. w godzinach 10.00-14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przedborzu, ul. Mostowa 29 (sala posiedzeń). Patronat nad Targami Edukacyjnymi objął Burmistrz Miasta Przedborza.

Celem imprezy jest pomoc młodzieży w podjęciu właściwej decyzji edukacyjno-zawodowej oraz umożliwienie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych i policealnych oraz uczelni wyższych, poznanie oferty edukacyjnej oraz zasad rekrutacji na rok szkolny i akademicki 2012/2013.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy

Tekst: H.M.

Plakat