Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych, Miejski Dom Kultury w Przedborzu, Urząd Miejski w Przedborzu ogłaszają XXIII 0gólnopolski  Konkurs  Poetycki o Mojej 0jczyźnie. Prace  prosimy  nadsyłać  do  10 czerwca 2012 r.

Szczegóły w załączonym regulaminie.

Serdecznie zapraszamy.

 

Regulamin