„Tydzień Bibliotek”, odbywający się w tym roku po raz już dziewiąty, to ogólnopolski program, realizowany od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, mający na celu  promocję czytelnictwa, popularyzację bibliotek oraz ich pracy i osiągnięć jako ważnego elementu rozwoju intelektualnego i kulturalnego Polaków.
Jest to akcja społeczna o dużym zasięgu, sprzyjająca rozpowszechnianiu różnorodnych form pracy z czytelnikiem i angażująca wszystkie rodzaje bibliotek, centra kultury, placówki oświatowe, wydawnictwa, media oraz władze lokalne. Ma na celu pokazanie jak ważną rolę nadal spełnia książka dla kultury i postępu cywilizacyjnego, rozwoju intelektualnego.
Hasło przewodnie tegorocznego Tygodnia Bibliotek: „Biblioteka ciągle w grze!” nawiązuje do mającego się odbyć w czerwcu turnieju piłkarskiego EURO 2012 i ma na celu uświadomienie jak ważne jest nadal miejsce biblioteki w społecznej infrastrukturze.
Biblioteka nadal jest „w grze”, „na czasie”, ponieważ nie zamyka się za nowości, ale rozwija się zgodnie z potrzebami swoich czytelników i wymogów współczesnego świata, potrafiąc połączyć tradycję ze współczesnością i wykorzystać w praktyce rozwijającą się technikę.
Usługi współczesnych bibliotek są na coraz wyższym poziomie czym zyskują uznanie odwiedzających je czytelników. Hasło „Tygodnia Bibliotek 2012” pozwala więc w różnorodnych formach pokazać pozytywne zmiany jakie zachodzą w bibliotekach. „W grze” jaka toczy się o uczestnictwo w aktywnym działaniu społecznym biblioteki dysponują wszechstronnością  udostępnianych zbiorów, skierowanych do różnych grup odbiorców, różnorodnością form, a także wprowadzeniem do zbiorów nowych nośników treści i bogatą ofertę form upowszechniania czytelnictwa.
W dniach od 8 do 15 maja 2012 roku, w bibliotekach w całej Polsce odbywały się różnego rodzaju imprezy kierowane do obecnych i potencjalnych czytelników, mające do zachęcenia ich do częstego i spontanicznego korzystania z różnorodnej oferty jaką zapewnia współczesna biblioteka.
Również Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu wraz z Filią w Górach Mokrych w tych dniach przygotowała szereg imprez skierowanych do różnego typu odbiorców: wspólne czytanie książek, lekcje i zwiedzanie biblioteki, zabawy ruchowe, spotkania z ciekawymi ludźmi. Do wspólnego czytania książek biblioteka zaprosiła ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk, które działają na terenie miasta Przedborza i okolicy, np. dzieci z przedszkoli i okolicznych szkół, nauczycieli i wychowawców, Przedborski Klub Seniora, panią dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu, czy doradcę zawodowego z MCK OHP w Przedborzu. Dzięki temu udało się zintegrować wszystkich mieszkańców: od najmłodszego do najstarszego, od przedszkolaka po seniora.
W pierwszym dniu obchodów, 8 maja 2012r. (we wtorek), w przedborskiej bibliotece, uczniowie z klasy IV b Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu z panią Małgorzatą Juzalą, wzięli udział w zajęciach poświęconych legendom polskim: „W kręgu legend”. Podczas spotkania wspólnie została odczytana legenda Anny Świrszczyńskiej „Jak Krak zbudował Kraków”, uczniowie wymienili wszystkie znane im legendy, następnie samodzielnie wykonali ilustracje przedstawiające postacie i sceny z ulubionych legend. Prace wykonane podczas tych zajęć w bibliotece znalazły się na wystawie w czytelni. Również w tym dniu, w filii bibliotecznej w Górach Mokrych, odbyło się spotkanie uczniów klas 0-III Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych, podczas którego przedstawiciele z Przedborskiego Klubu Seniora przeczytali kilka opowieści z wybranych przez siebie książek. Na spotkaniu była również obecna pani Jagoda Auguścik - dyrektor szkoły i nauczycielki: pani Bożena Ciszewska, Beata Brodzik, Halina Kokosińska i Joanna Sawa.


Dzień drugi, 9 maja 2012r. (środa). W Przedborzu, wesołe bajki o zwierzętach  grupie 4-5latków pani Bożeny Wodzickiej z Przedszkola Samorządowego w Przedborzu przeczytała dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu pani Małgorzata Błaszczyk. W tym samym czasie w bibliotece w Górach Mokrych uczniowie I-III klasy wykonywali prace na konkurs: „Mój ulubiony bohater książkowy”. Dzieci wykonały swoje prace różną techniką: malowały farbami, rysowały kredkami oraz wyklejały.

Dzień 10 maja 2012r. (czwartek). W przedborskiej  bibliotece dzieci z Przedszkola „Gumiś” w Przedborzu z panią Klaudią Perkowską wzięły udział w spotkaniu zatytułowanym „Kubuś Puchatek i Przyjaciele”. Przedszkolaki wysłuchały bajki „Rozbrykany Tygrys”, przeczytanej przez panią Sylwię Tymińską dyrektora przedborskiej biblioteki, następnie malowały  portrety Kubusia Puchatka i jego przyjaciół, które znalazły się na wystawie w czytelni. W tym samym czasie w bibliotece w Górach Mokrych odbyło się „Wielkie czytanie na Polanie”, gdzie dzieci z II klasy Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych wraz z wychowawczynią panią Haliną Kokosińską i bibliotekarką Anną Hyską czytały książki na łonie natury i rozmawiały na temat roli książki w życiu człowieka.

W dniu 11 maja 2012r. (piątek), przedborską bibliotekę odwiedził Klub Seniora w Przedborzu. Mili goście przeczytali wesołe bajki i wierszyki grupie 5-6latków pani Teresy Sujki z Przedszkola Samorządowego w Przedborzu. W tym samym dniu, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych wzięli udział w „Nocy w Bibliotece” (noc z piątku na sobotę), która rozpoczęła się po godzinie 18.00 zawodami sportowymi. Na szkolnym boisku Orlik dzieci brały udział w grach i zabawach sportowych, które przygotowała dla nich pani Jolanta Nowakowska - nauczycielka wychowania fizycznego. Dzieci miały za zadanie przebiec w jak najlepszym czasie tor, na drodze którego przygotowane były różnego typu przeszkody. Trzeba było przeczołgać się przez tunel, skakać na jednej nodze wrzucając woreczki do kółek, turlać piłkę używając do tego tylko głowy, a na końcu toru było zadanie ortograficzne, polegające na wstawieniu odpowiedniej litery w pustą lukę. Po zmaganiach sportowych wszyscy zebrali się wokół ogniska, przygotowanego przez pana Piotra Dzięcioła - nauczyciela historii oraz panią Ewę Banasik - nauczycielkę języka angielskiego. Po zabawie na świeżym powietrzu, uczestnicy imprezy przenieśli się do pomieszczeń biblioteki, gdzie na początek dzieci odczytały swoje własne utwory, wiersze o bibliotece i sporcie, następnie były gry i zabawy, m.in. kalambury. Nad całością spotkania w bibliotece czuwały panie: Anna Hyska - bibliotekarka i Monika Mechelewska-Staszczyk - nauczycielka języka polskiego. Kolejną atrakcją „Nocy w bibliotece” był „Nocny maraton filmowy”, podczas którego dzieci obejrzały filmy: „Epoką lodowcową”, „Zmierzch” i komedię „Głupi i głupszy”. O godzinie 6.00 rano uczestnicy „Nocy w Bibliotece” wyruszyli na poszukiwanie przygód podczas gry terenowej przygotowanej przez Harcerzy. Dzieci podzielone na patrole musiały wykonać różnego typu zadania, w różnych miejscach Gór Mokrych, np. wymyślić na poczekaniu wierszyk o sporcie, przygotować bukiet, nagrać i wykonać inscenizację znanej bajki, wykonać figurę akrobatyczną, itp. Gra terenowa trwała około 1,5 godziny i była ostatnią atrakcją podczas „Nocy w bibliotece”, która zakończyła się o godzinie 10.00 rano.

Dzień 14 maja 2012r. (poniedziałek) w przedborskiej bibliotece został poświęcony zajęciom sportowym: „Sport to zdrowie!”, które z grupą 5-6latków pani Wiesławy Poźniak z Przedszkola Samorządowego w Przedborzu przeprowadziła Agnieszka Kocełuch - wychowawca młodzieży z Bursy Szkolnej w Przedborzu. Na początek została przeczytana książka „Franklin gra w hokeja”, która wprowadziła dzieci w sportowy klimat, następnie dzieci wzięły udział w grach, zgadywankach i zabawach sportowych, które przygotowała dla nich pani Agnieszka. Na koniec wspólnie, w grupach po dwie/trzy osoby, dzieci wykonały rysunki związane z tematyką sportową (pojawiły się: bramki, boisko, piłka nożna i grający piłkarze). Również w tym samym dniu przedborską bibliotekę odwiedziły dwie klasy gimnazjalne z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu. Jako pierwsza klasa II d, a następnie klasa II a wraz z panem Grzegorzem Marchewką, zwiedziły przedborską bibliotekę, zapoznały się z jej pracą i posiadanym księgozbiorem.


W ostatnim dniu „Tygodnia Bibliotek 2012”, 15 maja 2012r., grupę 6-latków pani Ewy Rzepeckiej z Przedszkola Samorządowego w Przedborzu, w podróż po zawodach zabrała Halina Mikuszewska, doradca zawodowy MCK OHP w Przedborzu. Pani Halina przygotowała dla dzieci rebusy, które zostały sprawnie odgadnięte, a nazwy wpisane do krzyżówki. Dzieci brały udział w zgadywankach, i różnego typu grach i zabawach ruchowych związanych z wykonywanymi przez dorosłych zawodami. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom, że każdy zawód jest ważny i potrzebny. W tym samym dniu w bibliotece w Górach Mokrych został rozwiązany konkurs plastyczny: „Mój ulubiony bohater książkowy”, podczas którego wręczone zostały nagrody książkowe ufundowane przez przedborską bibliotekę, nagrodzono również najlepszych w konkurencji sportowej - „Biegu z przeszkodami”, który odbył się podczas „Nocy w bibliotece”. W tym ostatnim dniu „Tygodnia Bibliotek 2012” wręczono również dyplomy za udział wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego, konkurencji sportowych, oraz uczestnikom pozostałych imprez. Dorośli biorący udział w imprezach (dyrektorzy, nauczyciele, zaproszeni do wspólnego uczestnictwa w „Tygodniu Bibliotek” goście) dostali podziękowania.
Laureaci konkursu „Mój ulubiony bohater książkowy”:
I miejsce: Wiktor Michalski
II miejsce: Jolanta Dębska
III miejsce: Zuzanna Pijewska i Aleksandra Szklarz
W „Biegu z przeszkodami” najlepszy wynik uzyskali:
I miejsce: Anna Michalska
II miejsce: Sebastian Staszczyk
III miejsce: Bartek Pabin

Zdjęcia – Przedbórz – 15.05.2012 r. – Podróż po zawodach
Zdjęcia – Góry Mokre – 15.05.2012 r. – Rozdanie nagród

Celem „Tygodnia Bibliotek”, organizowanego corocznie przez biblioteki, jest upowszechnienie czytelnictwa w społeczeństwie, popularyzowanie książki i zachęcenie do częstego korzystania z wielorakich usług jakie zapewnia współczesna Biblioteka. Dzięki temu, czytelnictwo również w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu każdego roku wzrasta. To wyraźnie dowodzi, że takie „akcje” mają sens.
Poprzez spotkania zorganizowane dla dzieci i młodzieży, biblioteka od najmłodszego niejako wychowuje sobie przyszłe pokolenia czytelników i wyrabia w nich nawyk czytania. Dzięki temu, pomimo głosów świadczących o spadku czytelnictwa w naszym kraju, poziom czytelnictwa w bibliotece w Przedborzu i filii w Górach Mokrych z roku na rok wzrasta.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu
i Filia w Górach Mokrych
dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w obchodach
„Tygodnia Bibliotek 2012”,
czytelnikom, przybyłym gościom,
dzieciom, młodzieży i ich wychowawcom,
Władzom Miasta Przedborza, 
Dyrektorom, nauczycielom i wychowawcom  z zaprzyjaźnionych placówek:
Zespołowi Szkolno-Gimnazjalnemu w Przedborzu,
Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych,
Zespołowi  Placówek Oświatowych w Przedborzu,
Przedszkolu „GUMIŚ” w Przedborzu,
Samorządowemu Przedszkolu w Przedborzu,
Klubowi Seniora w Przedborzu,
Miejskiemu Domu Kultury w Przedborzu,
MCK OHP w Przedborzu,
oraz wszystkim nie wymienionym.

Dziękujemy i Zapraszamy
ponownie w przyszłym roku.Tekst: S.T.