DSC06372W dniu 8 września 2012 r. w kościele parafialnym w Przedborzu odbyła się Msza Św. poświęcona pamięci uczestników wydarzeń z 1958 r. dotyczących protestu mieszkańców Przedborza przeciwko usunięciu krzyży z sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej Nr 1. Po uroczystej mszy św. Ks. Henryk Dziadczyk poświęcił, a Burmistrz Miasta Przedborza Pan Miłosz Naczyński wspólnie z Panią Marią Szafrańską, Panem Bartoszem Bugno i Panem Markiem Michalskim odsłonili tablicę zamieszczoną na budynku Ratusza Miejskiego, to jest w miejscu gdzie niegdyś mieściła się szkoła. Podczas uroczystości okolicznościowy referat wygłosił jeden z uczestników spotkania klasowego absolwentów rocznika 1961 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przedborzu – Pan Kazimierz Trepczyński. Nawiązując do historii przypomniał o fali protestów społecznych w kraju, w skutek której ok. 1,5 tys. osób było represjonowanych. Zajścia w Przedborzu oraz spontaniczne zawieszanie usuniętych krzyży w klasach szkolnych, a w konsekwencji spacyfikowanie protestu przez MO i SB, aresztowanie kilku uczestniczek i orzeczone wobec dwóch osób wyroki więzienia, a jednej – kary grzywny, były poważnym odruchem protestu społecznego. Wydarzenia te przeszły do historii jako Wrzenie przedborskie, a w jego pamięć szczególnie wpisały się nazwiska trójki rodziców ówczesnych uczniów: Pani Marianny Bugno, Pani Alfredy Chmielewskiej i Pani Marii Szafrańskiej.
Na zakończenie uroczystości Burmistrz Miasta Przedborza podziękował Panu Markowi  Michalskiemu za koncepcję uczczenia wydarzeń z 1958 r. pogratulował wspaniałej inicjatywy upamiętnienia protestu mieszkańców, którzy w sposób czynny przeciwstawili się usunięciu krzyży z sal, nie godząc się na odizolowanie dzieci od fundamentów wiary przodków.
Tekst: M.B.

Fot. P. Grabalski