Burmistrz Miasta Przedborza informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodej w Łodzi organizuje II edycję konkursu "EKOBELFRY". Celem jest wyłonienie i nagrodzenie finansowo najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska.
Regulamin konkursu, wzory kart zgłoszeniowych i plakat w wersji elektronicznej w załącznikach.