IMG_7741W piątek 5 października 2012 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu.
Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Pierwszoklasiści przez cały ten okres wdrażali się w rolę ucznia. Rozpoczęli również długi okres poznawania praw i obowiązków   związanych z faktem rozpoczęcia nauki w szkole. Specjalnie na okoliczność tej uroczystości mali uczniowie klas pierwszych zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, taneczne i wokalne przed zgromadzoną publicznością. Wszystkie zadania wykonali wzorowo.
Po zakończonej części artystycznej pierwszoklasiści poprosili  Dyrektor Szkoły Panią  Grażynę Strojkowską o przyjęcie ich do grona społeczności szkolnej. Następnie, w podniosłej atmosferze, przed pocztem standardowym ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę oraz swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po czym Pani Dyrektor pasowała każde dziecko klasy pierwszej z osobna na ucznia. Złożyła też życzenia wielu sukcesów w nauce i powodzenia w życiu. Do życzeń dołączył się Burmistrz Miasta Przedborza Pan Miłosz Naczyński.
Na koniec uroczystości nowo pasowani uczniowie otrzymali dyplomy i upominki, a w salach lekcyjnych czekał na nich słodki poczęstunek.
Tekst: M.B.