rat_1
97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29
tel. 0-44 781-22-43
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu została założona w 1927 roku przez nauczycieli: Antoniego Żurawskiego i Zdzisława Widla.


Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu mieści się w Ratuszu Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ulicy Mostowej 29.
Do niedawna sądzono, że historia powstania przedborskiej biblioteki sięga roku 1927. W wyniku poszukiwań i dotarcia do nowych materiałów, za powstanie książnicy należy przyjąć rok 1925.
W 1924 roku dzięki inicjatywie ks. prałata dr Antoniego Ręczajskiego, nauczycielom takim jak: Helena i Zdzisław Widlowie, Zofia i Antoni Żurawscy, zostało założone Koło Miłośników Sceny. Już na początku działania koła postanowiono utworzyć bibliotekę. Został powołany bibliotekarz, którego zadaniem było skompletowanie księgozbioru, aby w dniu 1 marca 1925 roku biblioteka mogła rozpocząć swą działalność.
Z parodniowym opóźnieniem, w Ratuszu przy ul. Mostowej 26, została otwarta biblioteka Koła Miłośników Sceny. W dniu otwarcia placówki księgozbiór liczył 36 książek. Pochodziły one z darów przekazanych przez miejscową inteligencję, a także z zakupów w przedborskiej księgarni i warszawskich antykwariatach.
W tym czasie składka członkowska wynosiła 50 groszy. Pomimo wielu trudności na jakie napotykano pod koniec 1926, roku księgozbiór rozrósł się do 500 tomów. Także władze miasta zaczęły doceniać bibliotekę, która w tym czasie przeniosła swą siedzibę do miejscowej szkoły, a w 1927 roku podniosły subwencję do 250 zł. Wówczas zapisanych było 60 czytelników, a księgozbiór liczył już 932 tomy.
W rok później zaszły duże zmiany. Działalność Koła zaczęła słabnąć. Zarząd w składzie: Stanisław Michalski, Henryk Szkopiński, Stanisław Bielecki, Jan Kordaszewski i Antoni Żurawski przekazał bibliotekę Dozorowi Szkolnemu. W 1930 roku Dozór Szkolny przekazał ją Zarządowi Gminy z księgozbiorem w ilości 1073 woluminów. W dniu 19 lutego o godz. 1700 odbyła się konferencja zwołana przez komisarza miasta, Jana Jurgiewa. Wybrano nowy Zarząd biblioteki. Kierownictwo nad nią objął Ludwik Tomczyński, a obowiązki bibliotekarza powierzono Stefanii Gnoińskiej, nauczycielce muzyki.
Biblioteka znów zaczęła się rozwijać. W maju 1932 roku księgozbiór liczył 1200 woluminów, a w miesiąc później powiększył się o kolejne 72 książki. Odnowiono także sam lokal biblioteki i wymieniono stare szafy biblioteczne. Wszystko szło ku lepszemu, aż do wybuchu II wojny światowej. W wyniku działań wojennych biblioteka poniosła nieodwracalne straty. Z rozkazu Niemców książki zatopiono w Pilicy. Tylko skromną część księgozbioru zdołano się uratować, a pozostałości są przechowywane do dziś.
Przedborska książnica wznowiła swą działalność dopiero w trzy lata po wojnie z księgozbiorem w ilości 558 tomów. Pierwszą bibliotekarką w tym czasie była Krystyna Zawisza, która pracowała bez wynagrodzenia. Za wypożyczone książki była kaucja w wysokości 100 zł i comiesięczna opłata za korzystanie ze zbiorów w wysokości 20 zł. Opłaty zostały zniesione dopiero w 1953 roku.
W 1959 r. Elżbieta Szemberg została kierowniczką placówki. W 1967 r. funkcję tę objęła Hanna Poboża.
1 września 1968 roku Bożenna Brylska przejęła kierownictwo nad placówką, w której przepracowała 37 lat. 31 marca 2005 roku przeszła na emeryturę. Zastąpiła ją Sylwia Tymińska opiekując się książnicą przez 3 lata. Od 1 kwietnia 2008 roku do 30 listopada 2008 roku dyrektorem biblioteki była mgr Joanna Będkowska.
Obecnie MBP ma jedną filię w Górach Mokrych, której kierownikiem jest Anna Hyska.
W 2004 roku w ramach programu ministerialnego Ikonka biblioteka została wyposażona w 3 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. Można z nich korzystać w godzinach otwarcia biblioteki, bez żadnych opłat
Księgozbiór przedborskiej książnicy liczy 15056 woluminów (stan na kwiecień 2008r.) i jest systematycznie uzupełniany.