Miejski Dom Kultury w Przedborzu w oparciu o Statut MDK i Strategię Rozwoju, prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne oraz upowszechnia kulturę lokalną w kraju i za granicą. Propaguje edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, popularyzuje wiedzę o dziedzictwie kulturowym regionu oraz integruje społeczność lokalną poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym. Organizuje zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży w kierunku tańca, nauki gry na gitarze, śpiewu, informatyki, rozwoju umiejętności plastycznych, manualnych oraz kreatywnego myślenia.  W MDK odbywają się imprezy artystyczno - rozrywkowe, przedstawienia teatralne, konkursy, koncerty, akademie okolicznościowe, bezpłatne projekcje bajek i filmów jak również akcje profilaktyczne, happeningi, wieczory poezji, prelekcje, konferencje, wystawy, warsztaty, targi edukacyjne i targi pracy, akcje charytatywne, bale dla najmłodszych, rajdy rowerowe i piesze, spotkania integracyjne, festyny, Dni Przedborza, zabawy przy muzyce. W MDK działa Orkiestra Dęta i Chór Seniora. Swoją siedzibę posiada Klub Honorowych Dawców Krwi, Towarzystwo im. Marii Konopnickiej oraz Kafejka „Iluzjon”. Miejski Dom Kultury prowadzi Ogólnodostępną Pracownię Internetową oraz Punkt Informacji Turystycznej. MDK realizuje projekty kulturalne, artystyczne, ekologiczne i edukacyjne oraz pozyskuje środki z innych źródeł. Współpracuje z wieloma partnerami, tj.: placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe, urzędy, poradnie, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki zdrowia, policja, biblioteka, muzeum, kościół, biuro poselskie czy instytucje rynku pracy. Wszystkie działania MDK przyczyniają się do budowania i poszerzania świadomości społeczno-kulturalnej społeczeństwa a także do rozwoju kultury i promocji Gminy Przedbórz.
Przedbórz i Góry Mokre znane są z wielu imprez kulturalnych o zasięgu  ogólnopolskim i międzynarodowym. Do najważniejszych należą: Ogólnopolskie Spotkania z Poezją Marii Konopnickiej, Polonijne Warsztaty Artystyczne, Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej, Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej, Ogólnopolski Konkurs Piosenki Turystyczno-Przyrodniczej, Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni o Mojej Ojczyźnie. 

W MDK działają następujące koła zainteresowań:

Koło muzyczne:

k muz 1k muz 2

 

Koło plastyczne:

k plast 1k plast 2

 

Chór Seniora:

chor seniora 1chor seniora 2

 

Warsztaty pracy twórczej:

warsztaty 1warsztaty 2

 

Orkiestra Dęta:

orkiestra 1orkiestra 2

 

Koło taneczne:

kolo taneczne 1kolo taneczne 2

 

Koło informatyczne:

kolo inf 1kolo inf 2

kolo inf 3

 

Podglądamy przyszłych muzyków...

Na świetlicy...