Lista projektów

realizowanych w Gminie Przedbórz

z udziałem środków pochodzących

z Unii Europejskiej

 


Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś

 


Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu - etap I

 


 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - etap I, część I i III

 


 

Podniesienie atrakcyjności miejscowości Góry Mokre poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej w centrum Wsi

 


My też możemy

 


Wesołe Przedszkolaki


Wioska internetowa

 


Aktywna integracja w gminie Przedbórz

  • Tablica informacyjna