DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Remont drogi gminnej nr 112474E w miejscowości Borowa od drogi powiatowej nr P3910E do granicy woj. łódzkiego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
"Remont drogi gminnej nr 112474E w miejscowości Borowa
od drogi powiatowej nr P3910E do granicy woj. łódzkiego"
DOFINANSOWANIE 159 455,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 227 793,79 zł