Głównym celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych na zasadzie równości z innymi osobami. Budowa integracyjnego placu zabaw to realizacja kilku istotnych celów: integracja dzieci zdrowych z dziećmi z niepełnosprawnością, wychowanie w duchu tolerancji i uwrażliwienie na potrzeby innych, jak również urozmaicenie form spędzania czasu wolnego, integracja lokalnej społeczności. Celem szczegółowym projektu jest poprawa jakości życia dzieci, w tym dzieci chorych i niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Przedbórz poprzez stworzenie bezpiecznej ogólnodostępnej zabawowej przestrzeni w formie integracyjnego placu zabaw na terenie miejscowości Góry Mokre.

Zadanie „Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Góry Mokre” dofinansowane ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”

Zadanie „Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Góry Mokre” dofinansowane ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”