Budowa oświetlenia w miejscowości Kajetanów

Budowa oświetlenia w miejscowości Kajetanów

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 34 488,78 zł

Całkowita wartość zadania: 49 690,04 zł