Remont drogi gminnej Nr 112458E i Nr 112457E od skrzyżowania z drogą powiatową Nr P3910E do skrzyżowania z drogą powiatową P3911E (Przedbórz – Policzko – Gepnerów)

Gmina Przedbórz informuje, że otrzymała Promesę Inwestycyjną z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zawarła umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa odcinka drogi gminnej ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu”. Całkowita wartość zadania to 1.344.966,01 zł, kwota dofinansowania wynosi 1.152.055,50 zł.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg gminnych na terenie miasta Przedbórz - ul. Klonowa, Modrzewiowa i Brzozowa. Zakres robót polegać będzie na korytowaniu jezdni i wykonaniu normatywnych warstw konstrukcyjnych, wykonaniu chodnika jednostronnego przy ul. Brzozowej, a na pozostałych ulicach ciąg pieszo-rowerowy.

tablica