polski ład

Gmina Przedbórz otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Programu Inwestycji Strategicznych – edycja druga na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przedbórz”.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy

Przedbórz w zakresie:

- demontażu istniejącego oświetlenia, -

zakupu i montażu opraw LED.

Realizacja zadania jest związana z koniecznością modernizacji oświetlenia drogowego na skutek jego wyeksploatowania. W ramach realizacji inwestycji obecnie użytkowane oświetlenie sodowe i rtęciowe zostanie zastąpione energooszczędnym oświetleniem ledowym. Celem inwestycji jest

poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego.

Wartość inwestycji 719.550,00 zł

Kwota dofinansowania 647.595,00 zł

tablica informacyjna