Polski Ład

Gmina Przedbórz otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja druga na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza”. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja ulic na terenie miasta Przedborza. W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji nawierzchni jezdni wraz z modernizacją konstrukcji chodników/utwardzeń oraz zjazdów. Zadanie obejmuje też wykonanie poboczy. W ramach zadania planuje się  budować/wymienić krawężniki oraz obrzeża. Wymienione prace zostaną wykonane na poszczególnych odcinkach w zakresie koniecznym do zachowania prawidłowego stanu dróg w zależności od stanu istniejącej nawierzchni. Poprawa komunikacji na terenie Przedborza poprzez modernizację ulic stanowi główny, bezpośredni cel inwestycji.

 

Kwota dofinansowania: 3.800.000,00 zł

Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza