Polski Ład

Gmina Przedbórz otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR na zadanie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją drogi na odcinku Góry Mokre-Góry Suche”.

W ramach zadania planuje się rozbudowę sieci wodociągowej oraz montaż hydrantów PPOŻ,
a także modernizację dróg gminnych relacji Góry Mokre-Góry Suche. Głównym celem inwestycji będzie zapewnienie bieżącej wody mieszkańcom. Dzięki inwestycji powstanie około 1 km sieci wodociągowej. Z uwagi na powstającą nową zabudowę konieczne jest rozbudowanie sieci celem zapewnienia przez Gminę zaopatrzenia mieszkańców w bieżącą wodę.

W ramach modernizacji dróg planuje się wykonać następujące prace: istniejącą nawierzchnię jezdni należy oczyścić mechanicznie, następnie należy wykonać wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową oraz należy wykonać normatywne warstwy konstrukcyjne, pobocza należy ściąć, następnie wykonać je z kruszywa łamanego. Przeprowadzona inwestycja w zakresie modernizacji drogi zapewni ułatwiony dojazd do sąsiednich miejscowości, w szczególności dojazd do: szkół, pracy, Urzędu Miejskiego, Urzędu Pocztowego, Kościoła, sklepów, Ośrodka Zdrowia.

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją drogi na odcinku Góry Mokre-Góry Suche