Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma

Gmina Przedbórz otrzymała dofinansowanie w ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na zadania:

 1. „Zakup sprzętu komunalnego dla Gminy Przedbórz” w kwocie 1.000.000,00 PLN

Przedmiotem inwestycji jest zakup sprzętu specjalistycznego służącego realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Przedbórz.

Zakup sprzętu komunalnego dla Gminy Przedbórz

 1. „Modernizacja dróg na terenie miasta i gminy Przedbórz”

  Część I obejmuje:

  a) Przebudowę drogi gminnej nr 112464E w miejscowości Wola Przedborska

  b) remont drogi gminnej w miejscowości Wola Przedborska.

  Część II obejmuje:

  a) remont ul. Cegielnianej w Przedborzu

  b) remont drogi gminnej nr 112931E ul. Wierzbowskiej w Przedborzu

  c) remont drogi gminnej nr 112909E ul. Klonowej w Przedborzu

  d) remont drogi gminnej nr 112937E ul. Spacerowa w Przedborzu

  e) remont drogi gminnej w miejscowości Grobla

  f) remont drogi gminnej Nr 112462E w miejscowości Przyłanki Ludwików.

  Część III obejmuje:

  a) budowę drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 742 do miejscowości Jabłonna

  b) przebudowę drogi gminnej ul. Stodolniana w Przedborzu.

  Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6 297 354,00 zł.

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma

 

 1. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji na terenie miasta i gminy Przedbórz” w kwocie 1.000.000,00 PLN

W ramach zadania planuje się zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie

miasta i gminy Przedbórz poprzez budowę elementów małej architektury – placów zabaw.