Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej

Na całość projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej” składa się:

- montaż nowej automatycznej stacji zlewnej,

- budowa zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych,

- budowa komory maceratora (docelowo kraty),

- budowa nowej pompowni ścieków dopływających i dowożonych na terenie oczyszczalni,

- budowa węzła mechanicznego oczyszczania ścieków z sito-piaskownikiem,

- budowa bioreaktora do biologicznego oczyszczania ścieków,

- budowa dwóch osadników wtórnych,

- budowa komory pomiarowej wyposażonej w przepływomierz elektromagnetyczny,

- budowa dwukomorowego zbiornika osadu,

- montaż prasy śrubowej do mechanicznego odwadniania osadów wraz z instalacją do wapnowania osadu,

- budowa wiaty składowania osadu odwodnionego,

- budowa systemu sterowania, pomiarów i kontroli,

Przedsięwzięcie obejmuje także:

- budowę sieci międzyobiektowych (rurociągi technologiczne, przewody energetyczne i sterownicze),

- wpięcie w układ technologiczny wszystkich elementów poddanych robotom budowlanym, próby, uruchomienie i oddanie do użytku po osiągnięciu wszystkich zakładanych i wcześniej uzgodnionych parametrów,

- drogi wewnętrzne dostosowane do rozwiązań funkcjonalnych,

- budowę budynku technologicznego,

- budowę budynku socjalnego-technicznego.

 

Celem i głównym efektem realizacji zadania będzie podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Przedbórz poprzez zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu środowiska polegającemu na odprowadzaniu ścieków niedostatecznie oczyszczonych.

www.wfosigw.lodz.pl

 

Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola

Przedmiotem inwestycji jest Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu poprzez: docieplenie ścian, piwnic, parteru i piętra styropianem, docieplenie stropodachu styropapą, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowej instalacji c.o. wymianie grzejników, modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku, wymiana instalacji odgromowych, wykonanie schodów zewnętrznych, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz opaski wokół budynku i utwardzenie terenu kostką. Poprawie ulegną warunki przebywania ich użytkowników. W wyniku działań termomodernizacyjnych poprawie ulegnie komfort cieplny w pomieszczeniach.

www.wfosigw.lodz.pl