Operacja pn. „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Przedbórz”, mająca na celu rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Przedbórz poprzez budowę altany wraz ze stołami i ławkami, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla  rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.