Nazwa zadania

Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Klonowa oraz budowa ulic: Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu

Zakres rzeczowy

Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Klonowa oraz budowa ulic: Modrzewiowej i Brzozowej, zakres robót obejmuje: - wykonanie robót pomiarowych, - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, - wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznych, - wykonanie chodników i zjazdów z kostki brukowej, - montaż krawężników i obrzeży, - montaż przepustów rurowych wraz ze ścinkami czołowymi, - wykonanie poboczy z kruszywa, - wykonanie regulacji urządzeń, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, - wykonanie robót wykończeniowych, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Harmonogram prac

II – III kwartał 2022

Stan zaawansowania

Zakończenie prac

Wartość całkowita

1 354 975,01 zł

Generalny wykonawca

„DROMOST” Spółka Jawna, J. Łaska, M. Łaska, Lipie

Uwagi

Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

Zdjęcia

 

 


Zakończenie prac