Nazwa zadania

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 112463E do miejscowości Wymysłów w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wymysłów”

Zakres rzeczowy

Zakres robót obejmuje wykonanie: robót pomiarowych, ziemnych, podbudowy, nawierzchni mineralno-bitumicznych, poboczy, oznakowania pionowego, robót wykończeniowych.

Harmonogram prac

III-IV kwartał 2022

Stan zaawansowania

Zakończenie prac

Wartość całkowita

ok. 450 000,00 zł

Generalny wykonawca

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o. o., Spółka Komandytowa

Uwagi

Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

Zdjęcia

 

 

Zakończenie prac