Nazwa zadania

Remont dróg gminnych - ul. Kazimierza Wielkiego, Mariana Wnuka, Krzywa w Przedborzu

Zakres rzeczowy

Zakres robót obejmuje wykonanie: robot pomiarowych, robot rozbiórkowych, robot ziemnych, podbudowy, nawierzchni, robót wykończeniowych.

Harmonogram prac

III-IV kwartał 2022

Stan zaawansowania

Zakończenie prac

Wartość całkowita

951 618,97 zł

Generalny wykonawca

„DROMOST” Spółka Jawna, J. Łaska, M. Łaska, Lipie

Uwagi

Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zdjęcia

 
 
Zakończenie prac