Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej nr 112927E, ul. Wiśniowa w Przedborzu w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu”

Zakres rzeczowy

Zakres robót obejmuje wykonanie: robót pomiarowych, ziemnych, ułożenie obrzeży oraz krawężników betonowych, konstrukcji jezdni, przepustów w ciągu rowu pod zjazdami, rowu, nawierzchnia chodnika, nawierzchni zjazdów, przebudowa sieci oświetlenia ulicznego, stałej organizacji ruchu

Harmonogram prac

III-IV kwartał 2022

Stan zaawansowania

Rozpoczęcie prac

Wartość całkowita

ok. 670 000,00 zł

Generalny wykonawca

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o. o., Spółka Komandytowa

Uwagi

Brak uwag

Zdjęcia