logotypy


Nazwa zadania „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum) – stworzenie Sali komputerowej ogólnodostępnej poprzez zakup czterech komputerów  wraz z oprogramowaniem oraz sprzętem pochodnym wraz z dostępem do Internetu”
Całkowita wartość zadania: 18 288,87 zł
Kwota dofinansowania z EFR: 12 638,65 zł
Zadanie pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum) – stworzenie Sali komputerowej ogólnodostępnej poprzez zakup czterech komputerów  wraz z oprogramowaniem oraz sprzętem pochodnym wraz z dostępem do Internetu” było realizowane w okresie od dnia 2 września 2013 roku do dnia 20 września 2013 roku wg Umowy Nr 113/2013 z dnia 2 września (zakup czterech komputerów wraz z oprogramowaniem oraz sprzętem pochodnym wraz z dostępem do Internetu) oraz w okresie od dnia 10 września 2013 roku do dnia 21 września 2013 roku wg Umowy Nr 124/2013 z dnia 10 września 2013 roku (dostawa i montaż mebli na potrzeby stworzenia sali komputerowej).
Wykonawcami wyżej wymienionego zadania byli: Pan Andrzej Soczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Produkcji Mebli „SOMEB” Andrzej Soczyński Blok Dobryszyce, ul. Meblowa 4A, 97 – 505 Dobryszyce (dostawa i montaż mebli na potrzeby  stworzenia sali komputerowej), który zaoferował, że przedmiot zamówienia wykona za kwotę brutto: 2.509,20 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięć złotych 20/100) oraz Pan Zbigniew Chrząszczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Agencja Obsługi Biura Zbigniew Chrząszczyk, ul. Wojska Polskiego 250, 97 – 300 Piotrków Trybunalski (zakup czterech komputerów wraz z oprogramowaniem oraz sprzętem pochodnym wraz z dostępem do Internetu), który zaoferował, że przedmiot zamówienia wykona za kwotę brutto: 15.779,67 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 67/100.
W ramach wyżej wymienionego zadania dokonano zakupu czterech zestawów komputerowych wraz z osprzętem oraz dostępem do Internetu. Poprzez zakup powyższych komputerów Gmina Przedbórz wyszła naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej oraz stworzyła turystom bezpłatny punkt dostępu do Internetu. Ponadto zapewniła optymalne warunki do korzystania z niego. W celu udostępnienia powyższego sprzętu osobom zainteresowanym dokonano zakupu biurek oraz krzeseł.